Podologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten (knie, heup en rug). Podologie is een internationaal erkend paramedisch beroep. De podoloog is dus een voetspecialist.

Podologie

Herkennen & behandelen

Een vakkundig podoloog kan aandoeningen aan voet en enkel detecteren en behandelen. Een podoloog kan ook klachten van knie-, heup- en rug die in relatie gebracht kunnen worden met het dysfunctioneren van de voeten herkennen en een behandelplan opstellen.

Ook de instrumentele behandeling van de voeten, waarbij huid- en nagelaandoeningen verzorgd worden, behoren tot het vakgebied van een podoloog. 

Een klacht of aandoening?

Vanuit haar passie voor sport heeft Veerle zich gespecialiseerd in sportbiomechanica en wordt haar praktijk hoofdzakelijk bezocht door sporters met diverse pathologieën.

Voor wie