Podologie (voetkunde) is de wetenschap die zich bezig houdt met de structuur, de functie en de fysiopathologie van de voet en dit in relatie tot hoger gelegen segmenten. Podologie is een internationaal erkend paramedisch beroep. Een podoloog is dus een voetspecialist.

Podologie

Herkennen & behandelen

Een vakkundig podoloog kan aandoeningen aan voet & enkel herkennen en behandelen. Een podoloog kan ook houdingsklachten, knie- en rugproblematieken die in relatie gebracht kunnen worden met de voet of het functioneren van de voet herkennen en behandelen.

Ook het uitwendige verzorgen en behandelen van opperhuid en teennagelaandoeningen behoort tot het specifieke vakgebied.

Een klacht of aandoening?

Vanuit haar passie voor sport heeft Veerle zich gespecialiseerd in sportbiomechanica en wordt haar praktijk hoofdzakelijk bezocht door sporters met diverse pathologieën.

Voor wie