Podologisch Ondezoek

Het podologisch onderzoek is gebaseerd op het eenheidsprincipe van de stijgende kinetische keten. De werkwijze bestaat erin om vanuit een grondige anamnese, een biomechanisch onderzoek en stap- en loopanalyse, een evaluatie te maken van het (dys)functioneren van de voet en de correlatie tot hoger gelegen segmenten. Gezien de specifiek strategische plaats van de voet in de dynamische kinetische keten van het bewegingapparraat, is kennis van deze interrelaties en compensaties onontbeerlijk. Kwaliteit en kwantiteit van beweging en functie, worden samen met links / rechts vergelijking getoetst aan de klacht.

Ganganalyse

Als podoloog wil je de architect van de voet zijn. Het allerbelangrijkste voor een architect is meten en zoals je weet, zegt de wetenschap: “meten is weten”. De mens kan met het blote oog slechts 8 tot 10 beelden per seconde registreren. Tijdens “gaan” duurt één cyclus ongeveer 600 tot 800 milliseconden. Een initieel hielcontact duurt dus maar enkele tientallen milliseconden. Om een juist zoolconcept als een volwaardig architect te kunnen uittekenen, hebben we dus meer dan 25 beelden per seconden nodig. Daarom is de praktijk uitgerust met 3 High Speed camera’s!

Hierbij wordt uw bewegingspatroon bestudeerd met behulp van video opnames. Een gespecialiseerd technisch en biomechanisch onderzoek helpen samen met een stap- en loopanalyse de onderliggende oorzaak van de klachten op te sporen en bepalen mede de behandelingsstrategie. De functie van de voet wordt steeds gerelateerd aan hoger gelegen lichaamssegmenten en het functioneren van de mens in zijn totaliteit.

Footscan2 2
Footscan

Footscan

Dit systeem stelt ons in staat om enerzijds statisch de voetstatiek en anderzijds de dynamische voetafwikkeling te analyseren. De analyse van de voetafwikkeling laat ons toe na tegaan of de verschillende fasen (hielcontact, steunfase en propulsiefase) tijdens het stappen normaal verlopen. Vervolgens kunnen we nagaan hoe de drukbelasting onder elk segment van de voet evolueert in de tijd. Daarnaast wordt deze analyse geevalueerd met betrekking tot pronatie- en supinatiebeweging. Hierbij is het belangrijk of de bewegingen enerzijds op het juiste moment plaatsvinden en anderzijds niet te vlug, te traag, teveel of te weinig gebeuren.